retro-oskar.jpg
 

arvet från oskar

Stenbrytaren från Dala

 
 

I början på sekelskiftet hade byggmästare Oskar Andersson många järn i elden. På 1940-talet startade Oskar kalkbrottet i Dala utanför Stenstorp, för att parallellt som byggmästare börja arbeta med sten. Vid sidan om fadern ­Oskar gick sonen Eie som i tidig ålder började arbeta i brottet.
      I den blomstrande efterkrigstiden byggdes det som aldrig förr i Sverige­, och efterfrågan på natursten var stor. Efter några decennier i brottet var det dags för tredje generations stenbrytare. 
     I slutet på 1980-talet bestämmer sig Eies söner Kent och Stefan för att ta över familjeföretaget och bygger då ytterligare en verkstad i Dala. En verkstad med syftet att såga och förädla sten.

 
 
 
 

Om berget inte kan komma till dala,
får dala komma till berget

Våren 2001 startar en ny resa med fullt fokus på jämtlandskalksten, och Dala Sten öppnar ytterligare ett brott i Brunflo, Jämtland. Nu finns den tillgång till jämtlandskalksten som behövs, och man kan dessutom bryta den i egna stenbrott. Stenen transporteras hem till anläggningen i Dala för bearbetning och förädling. 
      2007 byggs en helt ny fabrik i syfte just att bearbeta och förädla stenen på plats i Brunflo. Effektivare, logistiskt smartare och framförallt miljövänligare.
      2016 påbörjas ytterligare en större fabrik om 2000 m2 för produktion av jämtlandskalksten. Denna anläggning beräknas vara färdigställd och i produktion hösten 2017, och Dala har nu även tillgång till ytterligare stora arealer för framtida brytning.
      Idag förädlar och levererar Dala Sten för interiörer, exteriörer, fasader, trappor,  och golv med mera. Beroende på användningsområdet levereras stenen sågad, slipad, polerad, hyvlad, huggen, flammad eller rustik. När det kommer till olika ytbehandlingar är det endast fantasin som sätter gränserna.
      Även om den jämtländska kalkstenen är Dalas paradprodukt, förädlar och bearbetas även granit, marmor och interiörsten.

Våra stenbrott ligger inom riksintresset för brytning av den högkvalitativa jämtlandskalksten.